Edycja Dzieł zebranych Czesława Miłosza, jednego z największych pisarzy XX wieku, obejmuje całość jego twórczości poetyckiej, prozatorskiej, eseistycznej i translatorskiej. Wydawcy - Wydawnictwo Literackie i Znak - oddają do rąk Czytelnika utwory w jednolitym opracowaniu, opatrzone niezbędnymi objaśnieniami oraz współczesnym komentarzem autorskim. Edycja ta, ukazująca się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stworzy podstawę dla innych wydań, opracowań i tłumaczeń.

Zaczynając od moich ulic (Znak)

"Napisałem w życiu dużo artykułów i esejów, lepszych i gorszych, wygłosiłem też, niezależnie od wykładów na uniwersytecie, sporo odczytów. (...)
Tom niniejszy obejmuje wybór moich prac noszących różne daty, pisanych w różnych krajach, w Polsce, we Francji, w Ameryce. (...)
Dla przejrzystości podzieliłem całość na rozdziały według pokrewieństwa formy albo tematu, natomiast wewnątrz każdego rozdziału stosuję układ chronologiczny".
Czesław Miłosz, Od Autora (fragment)

Abecadło

To więcej niż tylko alfabetycznie ułożony zbiór wspomnień, historyjek, osobistych definicji, anegdot o miejscach i ludziach, którzy pozostawili ślad w pamięci poety. Mistrz wskazuje możliwości znalezienia wewnętrznej harmonii, sposoby "ułożenia się" ze światem, który dla pisarza jest zawsze nieobjęty, wielowymiarowy, przeniknięty tajemnicą. Książka jest, zwłaszcza dla młodego czytelnika, elementarzem życiowych nauk, historią XX wieku z komentarzem człowieka zadomowionego w kilku kulturach: wschodnio-, środkowo-, zachodnio- europejskiej i amerykańskiej.

Szukanie ojczyzny

Edycja w Dziełach zebranych to już trzecie wydanie jednej z najważniejszych i najbardziej osobistych książek 90-letniego Noblisty, mówiącej o wygnaniu i braku "zakorzenienia" związanym z opuszczeniem "kraju lat dziecinnych". Miłosz - który to już raz? - powraca do swoich stron rodzinnych, gromadząc teksty wspomnieniowe, eseje i szkice historyczne dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego i skomplikowanych związków łączących je przez stulecia z Polską. Przerzucanie pomostów ponad wzajemnymi urazami, obalanie stereotypów i pokonywanie uprzedzeń to istotne cele przyświecające autorowi, dla którego wielką satysfakcją było ukazanie się tej książki na Litwie. Wydanie to Miłosz uzupełnił o ważne wystąpienie, jakim była mowa wygłoszona w 2000 roku podczas Spotkania Noblistów w Wilnie..

Rok myśliwego

Osobliwy diariusz jednego roku, od sierpnia 1987 do sierpnia 1988, zawiera nie tylko sporządzane "na gorąco" refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej twórczości, ale także wspomnienia (młodzieńcze Wilno, powstanie warszawskie, trudne lata paryskie), portrety przyjaciół i pisarzy, minieseje o sztuce, religii, polityce, historii najnowszej. Ta wielobarwna i wielowymiarowa mozaika ukazuje duchowy autoportret poety i człowieka.

Człowiek wśród skorpionów

Książka wydana w 1962 roku przez Instytut Literacki w Paryżu była jedną z prac, które zapoczątkowały po drugiej wojnie światowej powrót do myśli Stanisława Brzozowskiego. Czesław Miłosz, zawdzięczający w młodości wiele ideowym inspiracjom autora Płomieni , śledzi recepcję jego myśli już to zawłaszczanej, już to egzorcyzmowanej przez różne obozy polityczne, omawia wnikliwie filozofię Brzozowskiego, jego fundamentalną dyskusję z romantyzmem i polską mentalnością zbiorową. Ustosunkowuje się także do głośnej "sprawy Brzozowskiego", nie wierząc w oskarżenia o współpracę pisarza z carską Ochraną i widząc w nim jeszcze jedną ofiarę przysłowiowego "polskiego piekła".

Kontynenty

"Warto zwrócić uwagę na daty sporej części zawartych w tej książce tekstów. Są to lata: 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 - czyli wtedy kiedy, najpierw, mieszkałem w Krakowie, a następnie w Waszyngtonie, jako pracownik polskiej ambasady. W tamtym czasie rząd starał się stworzyć pozory legalności i normalności, ale dla patriotów współpraca z nim była zdradą, zdradą też było publikowanie w pismach. Dzisiaj trzeba o tym, z pewnym wysiłkiem, przypominać, bo przecie wiersze i proza drukowane w Polsce w tamtych latach stanowią integralną część literatury polskiej, a główne czasopisma dokonały wysiłków, żeby zachować kulturową ciągłość.

Książkę można traktować jako rodzaj dziennika moich kolejnych zainteresowań i fascynacji. Niektóre z nich utrzymały się do dziś..."

Prywatne obowiązki

Zbiór szkiców, komentarzy, esejów i przekładów, jedna z tych hybrydycznych książek Miłosza, w których refleksjom o literaturze i kulturze współczesnej towarzyszą rozważania na temat własnego rodowodu intelektualnego i poetyckiego, a roztrząsania filologiczne przeplatają się z osobistymi zapiskami i wspomnieniami. To kolejne świadectwo poszukiwania przez Miłosza "formy bardziej pojemnej", wykraczającej poza istniejące gatunki literackie i jednolite, zamknięte kompozycyjnie tomy.

Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Znak

Zaraz po wojnie. Korespondencja
z pisarzami 1945–1950. Znak
 

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, WL

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, WL