Czeslaw Miłosz, kilka wierszy, 143 str

Czeslaw Miłosz, kilka wierszy, 143 str

Czeslaw Miłosz, kilka wierszy, 143 str

Oto oddajemy w ręce internautów niewielki wybór twórczości
jednego z największych pisarzy XX wieku. Prezentujemy eseistykę
i poezję Czesława Miłosza.

Jego miłośnicy odnajdą tu teksty zapewne dobrze im znane, teksty uznane przez
krytykę i naukę, młodzież odnajdzie tu utwory omawiane w szkole, obecne w
podręcznikach i szkolnych antologiach, jednak będzie mogła swoją znajomość
utworów pisarza znacznie wzbogacić. Liczymy, że ten skromny, w porównaniu z
całym dziełem Miłosza, wybór będzie alternatywą dla mnóstwa prezentowanych
w Internecie, często nieudolnych, wyborów pirackich. Należy przy
tym zaznaczyć, że ten wybór zaakceptowany został przez samego
Miłosza, że jest objęty prawami autorskimi i nie może być w żaden
sposób powielany w Internecie, bez zgody autora.


Poniższy wybór poezji Miłosza przekrojowo prezentuje jego dorobek
od przedwojennego tomu Trzy zimy po najnowszy tom, wydany w
SIW ZNAK - To. Większość utworów, poza najnowszymi, które muszą
się jeszcze zmierzyć z czasem, została już szeroko skomentowana
przez krytyków, recenzentów, naukowców. Wiele miało dla polskiej
literatury znaczenie niezwykłe i niepodważalne, jak chociażby
publikowany tu w całości poemat Świat. Ogólną zasadą tego wyboru
było przedstawienie właśnie tych wierszy Miłosza, które znalazły
sobie drogę do powszechnej świadomości literackiej kilku już pokoleń
czytelników, które stanowią też niezaprzeczalnie część polskiego
dziedzictwa kulturowego. Ponadto wydało się ważne i ciekawe
przedstawienie również najnowszej, sumującej dotychczasowe
doświadczenia i patrzącej na nie z nowej perspektywy, poezji Miłosza -
należącego przecież do tej grupy poetów, którzy sądzą, że przez całe życie pisze
się jeden wiersz. Dlatego do rąk czytelników zostaje oddany tak szeroki jak na
internetowe prezentacje literackie zbiór, szeroki, choć przecież jakże skromny w
porówaniu z bogactwem dzieła poety, które będzie można poznać w całości dzięki
wydaniu przez SIW ZNAK poezji Miłosza w Dziełach zebranych.


Oto kilka tekstów z bardzo bogatej twórczości eseistycznej Miłosza, wybranych z
najbardziej znanych książek pisarza - od Zniewolonego umysłu, który w pewien
sposób utorował mu drogę do światowej sławy, przez Rodzinną Europę, Szukanie
ojczyzny i Życie na wyspach.