Czesław Miłosz dzięki swoim licznym publikacjom, dzięki ogromnemu wpływowi na polską kulturę, wreszcie dzięki rozgłosowi, jaki przyniosła mu Nagroda Nobla, stał się postacią niezwykle popularną i cenioną. Zamieszczamy niewielki wybór rozmów toczonych z nim przez rozmaitych ludzi przy rozmaitych okazjach i w bardzo różnym tonie, od głębogich dywagacji o religii i współczesnej świadomości kulturalnej czy etycznej po rozważania polityczne.